سنسور تایپ B

۲۸۰,۰۰۰تومان

سنسورهای مدل 1 از دسته سنسور هایی هستن که